Kurallar

Madde 1 - Koşullar:

Üniversite, öğrencinin, bu belgede belirtilen koşullar altında kendisine tahsis edilen odada barınma hakkını kabul etmektedir.

Madde 2 - Oda Atamaları:

ALKA ERKEK KONUK EVİ yönetimi, odaların doluluklarını belirleme, odalardaki boşlukları doldurma, oda değişikliklerini onaylama ve odalara atama yapma, iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 3 - Konaklama Hizmetleri Yöneticisi ve/veya Görevlilerinin Odaya Girme Hakkı:

Konaklama Hizmetleri Yöneticisi ve/veya Görevlileri genel maksatlı, ihbara dayalı güvenlik veya disiplini sağlama gerekçesi ile oda kontrolü yapabilirler.
Bakım-onarım amacıyla, gerekli onaya sahip olmadan herhangi bir eşyanın yerinin değiştirildiğinin tespiti veya acil bir tehlikenin mevcut olması halinde de odalara girme hakkına sahiptir.

Madde 4 - Kişisel Eşyalar:

Hiç bir şart altında, Üniversite öğrencinin kişisel eşyalarının kaybolmasından veya zarar görmesinden sorumlu olmayacaktır.

Madde 5 - Kural ve Düzenlemeler:

Öğrenci, kural ve düzenlemelerine uymakla yükümlüdür. Bu kural ve düzenlemelerin ihlal edilmesi, gerekli işlemlerinin yapılmasına yol açabilir

Madde 6 - Kişisel Sorumluluklar ve Kamusal Haklar:

6.1.    ALKA ERKEK KONUK EVİ içinde veya çevresinde gürültü yapmamalı veya gürültünün yapılmasına katkıda bulunmamalıdır.
6.2.    Diğer ALKA ERKEK KONUK EVİ sakinlerinin çalışmasına veya istirahatına engel olmamalıdır.
6.3.    Diğer bir ALKA ERKEK KONUK EVİ sakininin veya çalışanının, odasına veya ofisine serbestçe girip çıkmasına engel olmamalıdır.
6.4.    ALKA ERKEK KONUK EVİ koridor ve odalarda spor oyunları oynamamalıdır.
6.5.    Diğer ALKA ERKEK KONUK EVİ sakinlerinin temiz ve güvenli bir çevrede yaşama haklarına engel olmamalıdır.
6.6.    ALKA ERKEK KONUK EVİ’ ne hayvan sokmamalı ve beslememelidir
6.7.    Genel ahlak ölçülerinin dışında bir kıyafet ile genel alanlarda dolaşmamalıdır.
6.8.    Kapalı tüm alanlarda sigara içilmemelidir.
6.9.    Genel alanlarda ve pencere kenarlarında kişisel eşya bulundurmamalıdır.
6.10.    Kumar oynamamalı ve oynatmamalıdır.
6.11.    ALKA ERKEK KONUK EVİ yönetimince belirlenenler dışındaki yerlere izinsiz olarak yazı yazmamalı veya asmamalıdır.
6.12.    Konaklama Hizmetleri Yöneticisinin veya görevlilerinin çağrılarına uymalı, çağrı yazılarını almaktan kaçınmamalıdır.
6.13.    ALKA ERKEK KONUK EVİ görevlisinin izini olmadan oda değişikliği yapmamalıdır.

Madde 7 - Birey ve Kamunun Güvenliği:

7.1.    Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmamalı veya bu tür davranışlara yardımcı olunmamalıdır.
7.2.    ALKA ERKEK KONUK EVİ penceresinden dışarıya bir şey atmamalı, pencere dışlarına herhangi bir şey konulmamalıdır.
7.3.    Ruhsatlı bile olsa, ateşli ve kesici silah, havai fişek, patlayıcı madde veya öldürücü veya yaralayıcı sınıftaki diğer tehlikeli silahları bulundurmamalı ve kullanmamalıdır.
7.4.    ALKA ERKEK KONUK EVİ’ nde kimyasal madde veya bileşik bulundurmamalı ve kullanmamalıdır.
7.5.    Sahte yangın ihbarında bulunmamalı ve hazırlanmış güvenlik kurallarını ihlal etmemelidir.
7.6.    Yangın söndürme cihazları ile oynamamalı ve bunları yangın önleme amacı dışında kullanmamalıdır.
7.7.    Odalarda yemek pişirmemelidir.
7.8.    Odalarda yemek pişirme cihazları bulundurmamalı ve kullanmamalıdır.
7.9.    ALKA ERKEK KONUK EVİ yönetimince belirlenen yerler dışındaki yerlere, izinsiz olarak girmemeli veya girilmesine meydan vermemelidir.
7.10.    Konaklama Hizmetleri Yöneticisinin izni olmadan toplantı düzenlememeli veya böyle bir toplantıya katılmamalıdır.
7.11.    ALKA ERKEK KONUK EVİ başvurularında eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmamalıdır.
7.12.    ALKA ERKEK KONUK EVİ bina ve bölümlerini izinsiz olarak amacı dışında kullanmamalı ve yönetimin hizmetlerini engellememelidir.
7.13.    ALKA ERKEK KONUK EVİ odası kapı önüne ayakkabı ve kişisel eşya koymamalıdır.
7.14.    Kopya anahtar bulundurmamalıdır.

Madde 8 - Yasaklanmış Malzemeler:

8.1.    Öğrencilere tahsis edilen odalarda, yemek pişirme cihazları, yanıcı ve patlayıcı maddeler ile, ruhsatlı bile olsa, ateşli ve kesici silahların bulundurulması yasaktır.
8.2.    ALKA ERKEK KONUK EVİ alkollü içecek ve uyuşturucu madde bulundurmamalı, kullanmamalı ve kullanılan ortamlarda yer almamalıdır. Alkollü içecek ve uyuşturucu madde kullanılan öğrenci aktivitesi düzenlememeli ve bunlara katılmamalıdır.
8.3.    ALKA ERKEK KONUK EVİ odalarında, kullanımı yasak eşyaların listesi, her oda kapısının iç tarafında demirbaş olarak asılıdır.
Madde 9 - Tehdit ve Taciz:
9.1.    Bir başkasını tehdit ve taciz etmemelidir (Irk, inanç, etnik köken, cinsiyet, yaş, siyasi görüş veya özürlülük haline dayalı tehdit ve tacizler.)
9.2.    Bir başkasının şahsına veya malına zarar verecek davranışlarda bulunmamalıdır.
9.3.    Hiçbir ALKA ERKEK KONUK EVİ çalışanını tehdit ve taciz etmemeli veya zarar verici davranışta bulunmamalıdır.

Madde 10 - Kişisel ve Kamusal Mal:

10.1.    Başkalarının eşyalarını izinsiz olarak ödünç almamalıdır.
10.2.    Hırsızlık yapmamalı veya yapılmasına yardım etmemelidir.
10.3.    ALKA ERKEK KONUK EVİ yönetiminden gerekli onaya sahip olmadan, odasındaki ve ortak kullanım alanlarındaki demirbaşların yerini değiştirmemelidir.
10.4.    Kullanmakta olduğu yatak numarasına ait aynı numaralı keson ve dolabı kullanmalıdır.
10.5.    Herhangi bir mala zarar vermemelidir.
10.6.    Ortak kullanım alanlarında ve bina çevresinde kişisel ve/veya ortak kullanım alanına ait eşya bulundurmamalıdır.

Madde 11 - Kişilerin Kimlik Tespiti:

ALKA ERKEK KONUK EVİ’ nde barınmak bir ayrıcalıktır. Bu nedenle, ALKA ERKEK KONUK EVİ  kalanların esenliğini korumak açısından kimlik tespiti konusu önem arz ettiğinden, ALKA ERKEK KONUK EVİ sakinleri ve ziyaretçiler;
11.1.    Kendi oda anahtarını başkalarının kullanmasına izin vermemelidir.
11.2.    Bir başkasının oda anahtarını kullanmamalıdır.
11.3.    Sorulması durumunda, görevlilere ismini söylemeyi ve uygun bir kimlik kartını göstermeyi reddetmemelidir.

Madde 12 - Ziyaretçiler:

12.1. ALKA ERKEK KONUK EVİ sakini olsun ya da olmasın, kimseyi odasında yatılı olarak misafir edemeyecektir. Öğrenciler, velilerini, akrabalarını ve arkadaşlarını, ALKA ERKEK KONUK EVİ yönetimi tarafından belirlenen kurallar ve zaman sınırlamaları dahilinde odalarında ziyaretçi olarak kabul edebilirler.
12.2. Ziyaretçilerinin sorumluluğunu almaktan kaçınmamalıdır.
12.3. Kendi haklarına tecavüz etmedikçe, bir başkasının ziyaretçisine müdahale etmemeli, sorun yaşanması halinde ALKA ERKEK KONUK EVİ Yönetiminden yardım istenmelidir.
12.4. Saat 23:00’dan sonra ALKA ERKEK KONUK EVİ kalsın veya kalmasın, odasında başka bir öğrenci bulundurmamalı veya başkasının odasında bulunmamalıdır.

Madde 13 - ALKA ERKEK KONUK EVİ’ nden Ayrılış:

13.1.    Bu belgenin yürürlükte olduğu süre içinde ALKA ERKEK KONUK EVİ’ nden ayrılmak isteyen öğrencinin ayrılışı, oda anahtarlarını ALKA ERKEK KONUK EVİ görevlisine geri vermediği  sürece resmiyet kazanmaz.
13.2.     Akademik yıl sonlarındaki veya kesin ayrılışlarda, odalardaki mobilya ve mefruşatın, eksiksiz ve hasarsız bir şekilde bırakılması gerekmektedir.
13.3.    Yurtlardan akademik yıl sonlarında veya kesin ayrılışlarda, ilgili ALKA ERKEK KONUK EVİ görevlisi ve öğrenci tarafından oda teslim hasar tespit tutanağı doldurulur. Öğrencinin, bu form doldurulmadan ALKA ERKEK KONUK EVİ’ nden ayrılması halinde, tespit edilecek tüm hasardan öğrenci sorumlu tutulacaktır.
13.4.    Öğrenciye yurt yönetimi tarafından verilen tüm anahtarlar ALKA ERKEK KONUK EVİ malıdır ve başkalarının anahtarlarıyla değiştirilemez veya başka bir kimseye verilemez.
13.5.    Kayıp anahtar bedelleri, ALKA ERKEK KONUK EVİ yönetiminin belirlediği ücretler doğrultusunda öğrenciden talep edilecektir. ALKA ERKEK KONUK EVİ’ nden ayrılırken kopya anahtar teslim etmemelidir.
13.6.    Oda teslim süreci sona ermesine rağmen, ALKA ERKEK KONUK EVİ odasını boşaltmayan, anahtar teslimi yapmayan öğrencilerin, bir sonraki yıl için ALKA ERKEK KONUK EVİ başvuruları değerlendirmeye alınmayacak, bıraktıkları tüm eşyalar çöp olarak işlem görecektir.

Madde 14 – ALKA ERKEK KONUK EVİ’ ne Verilen Zararlar:

14.1.    Öğrenci, ALKA ERKEK KONUK EVİ veya odasındaki her türlü hasar ve kayıplardan sorumlu olacak ve tamir veya yenileme masraflarını bildirilen süre içerisinde ödemekle yükümlü olacaktır. Bildirilen süre içerisinde ödeme yapılmaz ise gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
14.2.    Eğer odalarda meydana gelecek kayıp ve hasarların sorumlusu (veya sorumluları) tespit edilemiyorsa, tüm oda sakinleri yapılan tamir veya yenileme masraflarından sorumlu olacaktır.
14.3.    Yukarıda belirtilen kayıp ve hasarların tazmini maksadıyla her akademik yılbaşında belirlenen depozito bedeli, belirtilen tarihler içinde ödenmelidir.
14.4.    Öğrencinin odasına veya yurda hasar vermeksizin ALKA ERKEK KONUK EVİ’ nden ayrılması halinde bu bedel kendisine tam olarak iade edilecektir.

Madde 15 - ALKA ERKEK KONUK EVİ Başvurusunu Engelleyecek Tutum ve Davranışlar:

ALKA ERKEK KONUK EVİ başvurusunu engelleyecek tutum ve  davranışlar şunlardır;
15.1. ALKA ERKEK KONUK EVİ’ ne yerleşmiş olmasına rağmen ALKA ERKEK KONUK EVİ ücretini geç yatırmamalıdır,
15.2. Depozito ücretini bildirilen zamanda yatırmalıdır,
15.3. Oda teslimini bildirilen zamanda yapmalıdır,
15.4. ALKA ERKEK KONUK EVİ başvurusu yapıldıktan sonra, bildirilen sonuca kayıtsız kalmamalıdır,
15.5. Saygısız, kaba, küstah davranış şekli ile görevlileri sözlü ve /veya yazılı taciz etmemelidir,
15.6. Kendisine tahsis edilen odasını başkasına kullandırmamalıdır.
 
Madde 16 – Öğrencinin Odasında Ve Bina İçi/Çevresinde Bıraktığı Eşyaların Durumu:

16.1. Öğrenci, “Oda Teslim Hasar Tespit Tutanağı” nı doldurduktan ve odasını boşaltarak anahtar teslim ettikten sonra, kullandığı odada eşya bırakması halinde, bıraktığı eşyaların çöp olarak değerlendirilmesinin bilgisi dahilinde olduğunu kabul edecektir. Bu durumda odada bıraktığı eşyalar hakkında herhangi bir hak ve iddiada bulunmayacaktır.
16.2. Anahtar tesliminden ve/veya dönem içinde, ALKA ERKEK KONUK EVİ binası içinde veya çevresinde eşya bırakması halinde, eşyaların çöp olarak değerlendirilmesinin bilgisi dahilinde olduğunu kabul edecektir. Bu durumda ALKA ERKEK KONUK EVİ binası içinde veya çevresinde bıraktığı eşyalar hakkında herhangi bir hak ve iddiada bulunmayacaktır.

Madde 17 – Yemek il ilgili konular:

ALKA KONUK EVİ yönetiminin belirlediği saatlerde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilecektir. Öğrenci aşçıdan veya yönetimden fevri olarak  yemek talebinde bulunmayacaktır.

Madde 18 – Öğrenci yoklaması:

ALKA KONUK EVİ yönetiminin belirlediği saatlerde, her gün öğrenciler parmak izli yoklama cihazına parmaklarını okutup yoklama vereceklerdir. Bu bilgiler günlük olarak Gölyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’ ne bildirilmektedir.

Alka konuk evi; konum itibari ile Gölyaka’nın merkezinde yer aldığından bir çok üniversiteye yürüme mesafesindedir.
Bir çoğuna da tek vesait ile 5 dakikadır. Arasında toplu ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.