Yararlanma Koşulları

  • Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak,
  • Üniversite veya yüksekokul öğrencisi olup, bunu okuldan alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamak,
  • Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak,
  • Öğrencilikten başka bir iş ile meşgul olmamak,
  • Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak,
  • Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi bulunmamak,
  • Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı Konuk Evi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir,
  • Konuk Evinde kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak (Konuk Evi Yönetim Kurulu konuk evinde kalması sakıncalı öğrencilerin konuk evine alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişiğini kesebilir) ,
  • Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin - affa uğramış olsalar dahi - konuk evine alınıp alınmayacakları Konuk Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Alka konuk evi; konum itibari ile Gölyaka’nın merkezinde yer aldığından bir çok üniversiteye yürüme mesafesindedir.
Bir çoğuna da tek vesait ile 5 dakikadır. Arasında toplu ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.