Gölyaka'da Yaşam

Gölyaka'nın Tarihi

İlçenin, tarih öncesi insan yaşantısına dair kesin delil ve kalıntılar bulunmamasına rağmen, sahip  olduğu coğrafi konumu ve tabiatı itibariyle  ilkçağlardan itibaren insan yaşamına ve  yerleşmesine uygun bir yöre olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gölyaka ve çevresinin geçirmiş olduğu tarihi evreler olarak;
Gölyaka’yı içine alan toprakların ilk sahipleri  Proto Hititleri’dir. M.Ö. 5000 yıllarında Anadolu  Trakyası olarak bahsedilen bu topraklarda bir çok  yerleşim merkezi oluşturmuşlardır. Bitinya olarak  adlandırılan Bursa, İzmit ve Bolu toprakları arasında kalan Bölgenin Hititlerce M.Ö. 1800-2000 tarihleri   arasında iskan edildiği, Hititlerin zayıflamasıyla birlikte M.Ö. 1200’lerde Firiklerin, M.Ö. 7 nci yüzyıldan  itibaren Lidyalıların egemenliğine girdiği ve bundan sonra sırasıyla Romalılar ve Bizans  İmparatorluklarının topraklarına katıldığı sanılmaktadır.

Büyük Selçuklular tarafından batıya doğru sevk dilen göçebe Türk Boyları ll. yy.da Marmara  ve Ege kıyılarına yayılmasıyla 1078’li yıllarda da Bolu  ve civarına ilk Türkmen yerleşimleri olmuş ve  buralara yerleşerek hayata geçmişlerse de Haçlı Seferleri sırasında bölge tekrar Bizans egemenliğine  girmiş  ancak 1320 ‘li yıllara kadar süren Türkleşme hareketleri sonunda 1337’de Orhan Bey’in İzmit’i  almasıyla Bölgede güçlü bir Osmanlı hakimiyeti ile karşılaşılmış  ve 15.yüzyılda Yıldırım Beyazıt  zamanında tüm kuzeybatı Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Birinci Dünya savaşı öncesi  ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğunca kaybedilen Osmanlı  otoritesinin sarsıldığı bölgelerden ve 1877 – 1878  Türk-Rus Savaşının ardından Bolu ve civarına  özellikle Bölgeye Kafkasya’dan, Doğu Karadeniz Bölgesinden, Balkanlardan, Akdeniz Bölgesinden,  Kuzey  Irak’tan 5 ana grupta büyük göçler olmuştur.

İlçe İmamlar Köyü iken 1955 yılında Düzce’ye bağlı nahiye olmuş ve 1962 yılında, yakınında  bulunan gölden dolayı adı Gölyaka olarak  değiştirilmiştir. Gölyaka Düzce İlçesine bağlı bucak merkezi  iken l987 yılında çıkarılan 3392 sayılı Yasa ile o tarihte bulunan 19 köyü ile birlikte Bolu İline  bağlı  Gölyaka İlçesi olmuş ve 1988 yılının Temmuz ayından itibaren resmen faaliyete geçmiştir. Ancak  Düzce’nin 1999 yılı içinde Bolu İlinden ayrılarak 190  Sayılı Kanunda yapılan değişik ile Bakanlar  Kurulunun Kararı ile 03 Aralık 1999 müstakil İl olmasıyla Gölyaka İlçesi de Bolu İlinden ayrılarak Düzce  İline  bağlanmıştır.
Güzeldere Şelalesi;

Güzeldere Şelalesi, Düzce’nin Gölyaka ilçesinin sınırları içerisinde Düzce’ye 28, Gölyaka’ya ise 16 km mesafedeki Gölyaka-Güzeldere Köyü’ndedir ve rakımı 630 metredir. Güzeldere Köyü’nden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan Güzeldere Şelalesi 130 m. yükseklikten dökülen suyun doğal coşkusunun değişik ağaç türleri ile renk cümbüşü oluşturduğu güneş ışınları ile gökkuşağını içinde barındıran Türkiye'nin en büyük şelalelerindendir. Altında Efteni Gölü ve Kuş Cenneti, üstünde Pürenli Yayla bütünlüğü, doğal alabalıkları, mesire ve piknik alanları, doğa yürüyüşü parkurları orman içi dinlenme yerleriyle muhteşem bir doğa güzelliğine sahiptir.

Efteni Gölü;

Efteni Gölü, Düzce’nin 14 km. güney batısında, Elmacık Dağı silsilesinin eteğinde, Düzce Ovasına ait akarsu ağının birleştiği ve Büyük Melen kanalıyla Karadeniz’e döküldüğü ekolojik bir ağın düğüm noktasındadır.Gölyaka ilçesine 2km.mesafede bulunan Efteni Gölü, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biridir. Bünyesinde 35 tanesi kalıcı olmak üzere toplam 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapmaktadır.

Gölün muhteşem manzarasını ve Düzce’nin doğal güzelliklerini kuşbakışı izlemek isteyenler, yaklaşık 162 basamakla çıkılan ve seyir terası adı verilen Toptepe yangın gözetleme kulesini ziyaret edebilirler. Yine aynı bölgede ve Efteni Gölüne 500mt. mesafede bulunan Hamamüstü köyüne giderek Kartal Yuvasını ziyaret edebilir, su kenarında bulunan asma teraslarda yemek yiyebilir piknik yapabilirler.

Kültür Parkı;

Alka konuk evi; konum itibari ile Gölyaka’nın merkezinde yer aldığından bir çok üniversiteye yürüme mesafesindedir.
Bir çoğuna da tek vesait ile 5 dakikadır. Arasında toplu ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.